Fógraíonn Ealaíon na Gaeltachta scéimeanna éagsúla gach bliain: Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an Scéim Síol (mionthograí, imeachtaí, oiliúint & ar eile) am ar bith le linn na bliana. Tá gach eolas ar scéimeanna Ealaín na Gaeltachta le fáil óna hÁisitheoirí Ealaíona.

Cuireann muid comhairle agus tacaíocht ar fáil chomh maith, do lucht na n-ealaíon agus don phobal agus cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir leis na healaíona sa Ghaeltacht. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn anseo.

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo