About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

Tar ag obair linn

Ealaín (na Gaeltachta) Teo. (fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta), ag tairiscint post ar chonradh mar Áisitheoir Ealaíon i nGaeltacht na Mumhan. 

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Údarás na Gaeltachta, agus beidh sé de chúram orthu tacú leis an chlár oibre ealaíon atá á chur i bhfeidhm ag Ealaín (na Gaeltachta) Teo. cheana féin.  

Glacfar le hiarratais go dtí’n 4.00 i.n. ar an Aoine, 21 Meitheamh, 2024

Tacaíocht atá ar fáil

Is iad scéimeanna maoinithe Ealaín na
Gaeltachta an t-ineall a thiomáineann
ár gcuid oibre. Le tacaíocht na
scéimeanna seo cuirtear bunchloch faoi
inmharthanacht na n-ealaíon Gaeltachta,
tacaítear le forbairtí straitéiseacha
agus cuidítear le fás agus le bláthú na
n-ealaíontóirí Gaeltachta.

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa