Déanann Ealaín na Gaeltachta comhoibriú le heagraíochtaí eilear go leor tograí éagsúla ealaíona sa Ghaeltacht, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Seo thíos cuid dár dtograí is déanaí.

Na Comharsain Cheilteacha & Tosta
Na Comharsain Cheilteacha & Tosta

Tionscadail idirnáisiúnta le limistéir mhionteangacha Eorpacha eile lena n-áirítear Príomhchathracha Cultúir na hEorpa.

Aisling?
Aisling?

Coimisiún mór mar chuid de chlár comórtha 2016.

Garraí an Ghiorria
Garraí an Ghiorria

Idirghabháil shaincheaptha i bhforbairt na hamharclannaíocht agus na drámaíochta in Éirinn.

Éire Ildánach
Éire Ildánach

Clár comhpháirtíochta de thionscadail straitéiseacha ar fud na Gaeltachta.

Centre Culturel Irlandais, Páras
Centre Culturel Irlandais, Páras

Cónaitheacht chómhaoinithe d’ealaíontóirí.

Oíche Chultúir
Oíche Chultúir

Comhordú bliantúil den ócáid náisiúnta seo sa Ghaeltacht.

Togra Pobal Ealaíon @Áislann Ghaoth Dobhair
Togra Pobal Ealaíon @Áislann Ghaoth Dobhair

Togra pobal a choimisiúnú ag Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Dhún na nGall agus Ealaín na Gaeltachta

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo