Déanann Ealaín na Gaeltachta comhoibriú le heagraíochtaí eilear go leor tograí éagsúla ealaíona sa Ghaeltacht, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Seo thíos cuid dár dtograí is déanaí.

Óró...
Óró...

Is mórshaothar nua taibhealaíne é Óró… atá cruthaithe go speisialta do Ghaillimh 2020 ag buíon ghairmiúil ealaíontóirí Gaeltachta agus idirnáisiúnta a bhíonn ag saothrú i mionteangacha ar fud na hEorpa.

An Clár sna hEalaíona Dúchasacha don Óige
An Clár sna hEalaíona Dúchasacha don Óige

Tá ríméad ar Ealaín na Gaeltachta go bhfuil deis acu, tríd an Chlár sna hEalaíona Dúchasacha don Óige cur leis na deiseanna atá ann d’óige Gaeltacht Chonamara.

Na Comharsain Cheilteacha & Tosta
Na Comharsain Cheilteacha & Tosta

Tionscadail idirnáisiúnta le limistéir mhionteangacha Eorpacha eile lena n-áirítear Príomhchathracha Cultúir na hEorpa.

Aisling?
Aisling?

Coimisiún mór mar chuid de chlár comórtha 2016.

Garraí an Ghiorria
Garraí an Ghiorria

Idirghabháil shaincheaptha i bhforbairt na hamharclannaíocht agus na drámaíochta in Éirinn.

Éire Ildánach
Éire Ildánach

Clár comhpháirtíochta de thionscadail straitéiseacha ar fud na Gaeltachta.

Centre Culturel Irlandais, Páras
Centre Culturel Irlandais, Páras

Cónaitheacht chómhaoinithe d’ealaíontóirí.

Oíche Chultúir
Oíche Chultúir

Comhordú bliantúil den ócáid náisiúnta seo sa Ghaeltacht.

Togra Pobal Ealaíon @Áislann Ghaoth Dobhair
Togra Pobal Ealaíon @Áislann Ghaoth Dobhair

Togra pobal a choimisiúnú ag Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Dhún na nGall agus Ealaín na Gaeltachta

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo