Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá sé mar aidhm acu feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoi Ealaín na Gaeltachta.

Cé go ndearnadh gach dícheall le linn don ábhar a bheith á ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Ealaín na Gaeltachta le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann Ealaín na Gaeltachta, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh.

In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na suíomh liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na suímh sin.