Scéim Neartú
Scéim Neartú

Fógraítear Scéim Neartú le breis forbairt a dhéanamh ar na healaíona dúchasacha don t-aos óg le linn an scoil bhliain 2020-2021. Is ar mhaithe le soláthar clár agus ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus na healaíona béil ar fud na Gaeltachta an scéim seo

Scéim Nóta
Scéim Nóta

Is scéim straitéiseach í NÓTA atá oscailte do ghrúpaí agus daoine aonaracha lasmuigh de chomhthéacs oideachais foirmeálta. Is ar mhaithe le breis deiseanna don óige sna healaíona dúchasacha a fhorbairt taobh amuigh de sholáthar clár agus ranganna an scéim seo.

Tionscnamh chruthaitheach d’ealaíontóirí óga ar líne
Tionscnamh chruthaitheach d’ealaíontóirí óga ar líne

Ba mhian le hEalaín na Gaeltachta “campa cónaitheach ar líne” nó sraith gníomhaíochtaí a reáchtáil ar líne do dhaoine óga (idir 12-17 bl). Beidh deis ag daoine óga dul i ngleic leis an teicneolaíocht chun múnlaí cruthaitheacha a fhiosrú agus a fhorbairt