About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

Nuacht

1 day ago
Comhghairdeas @KerryETB atá mar cheanneagrais ceann do thrí Comhphairtíocht Óige Ildánach sa tír - táimid iontach sásta bheith ag comhoibriú libh agus le @KerryCoArts ar an dtogra seo! @creativeirl #Ealaín https://t.co/uLdSnNj285
4
4 days ago
Deis álainn anseo a ealaíontóirí... @araseanna @UdarasnaG #Ealaín https://t.co/949tk1lnja
3 3

Tacaíocht atá ar fáil

Fógraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. trí scéim mhaoinithe bliantúla – Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta.
Tá Scéim Síol, a tacaíonn le tionscnaimh ar scála níos lú, tá an scéim seo oscailte d’iarratais i rith na bliana.
Tá eolas ar na scéimeanna ar fad ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíona.

Support Available

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa