About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

Tá sparánachtaí suas le €6,000 bronnta ag Ealaín na Gaeltachta ar 57 ealaíontóir sa Ghaeltacht

Ceangal Dolen II

Dátaí: 10-13 Samhain

Is comhdháil d’earnáil na drámaíochta Gaeilge, Gàidhlig agus na Breatnaise é Ceangal/Dolen. An blian seo beidh sé ag tárlú 10ú-13ú Samhain ar líne. Spreagann sé plé idir chleachtóirí, léiritheoirí, acadúlaithe, eagrais náisiúnta agus maoinitheoirí ó Éire, Alba agus Cymru. Tá Ceangal/Dolen II á chuir i láthair ag OÉ Gaillimh, Ealaín na Gaeltachta, Theatre Gu Leòr agus An Taibhdhearc.

Nuacht

13 hours ago
EnaGaeltachta Retweeted
Údarás na Gaeltachta@UdarasnaG
Cruthú fostaíochta, forbairt fiontair, cothú pobail & teanga - Job creation, enterprise & community development, Irish language maintenance in the Gaeltacht.
Total Tweets11.10K
Followers7.90K
Following1.06K
@UdarasnaG: Dath an Dóchais

Tá ríméad ar @EnaGaeltachta, i gcomhpháirtíocht linne @UdarasnaG ceiliúradh a dhéanamh ar amharc-ealaíontóirí Gaeltachta i dtaispeántas ar líne ina bhfuiltear ag comóradh 40 bliain de thacaíocht do na hamharc-ealaíona sa Ghaeltacht.

#DathanDóchais #Gaeltacht https://t.co/UMUeYWCHNH
3
14 hours ago
EnaGaeltachta Retweeted
(⧖)نAonghus Ó hAlmhain@aonghusoha
Innealtóir Bogearraí. Scolardach. Focalbhách. Cancrán. Tugtha do dhrochimeartais focail. Féasógach! Tosach feasa fiafraí.
Total Tweets204.40K
Followers4.48K
Following1.65K
@aonghusoha: Ceiliúradh le déanamh ar 40 ealaíontóir Gaeltachta
@EnaGaeltachta @nosmag

https://t.co/Y8I8CXxeRn
1

Tacaíocht atá ar fáil

Fógraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. trí scéim mhaoinithe bliantúla – Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta.
Tá Scéim Síol, a tacaíonn le tionscnaimh ar scála níos lú, tá an scéim seo oscailte d’iarratais i rith na bliana.
Tá eolas ar na scéimeanna ar fad ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíona.

Support Available

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa