About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

Nuacht

3 hours ago
Bí linn Déardaoin! 💻 https://t.co/4p0kU460KK
8 hours ago
Beidh ceardlann d'ealaíontóirí ar úsáid na meáin shóisialta le @LorGMedia ar 1 Meitheamh.

Is ceardlann ar líne a bheas ann agus tá rogha den mhaidin ag a 11r.n. nó tráthnóna ag a 7i.n.

Seol ríomhphost chuig ealain@udaras.ie le d’áit a chinntiú agus do rogha ama a chur in iúl. https://t.co/ZxKo3Jkbtn
5 5

Tacaíocht atá ar fáil

Fógraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. trí scéim mhaoinithe bliantúla – Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta.
Tá Scéim Síol, a tacaíonn le tionscnaimh ar scála níos lú, tá an scéim seo oscailte d’iarratais i rith na bliana.
Tá eolas ar na scéimeanna ar fad ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíona.

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa