About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

CWLWM/CEANGAL III

CWLWM/CEANGAL III | 26–27 Samhain 2021 | ar líne

Faoi scáth CWLWM/CEANGAL, tugtar cleachtóirí le chéile ó na réimsí seo a leanas agus iad ag saothrú trí Ghaeilge, trí Ghaeilge na hAlban agus trí Bhreatnais: an amharclannaíocht chruthaitheach, léiriú, an saol acadúil, ceapadh beartas, agus maoiniú. Sa chomhdháil i mbliana beidh dhá lá de phlé painéil ann mar aon le príomhóráid, seoladh shuíomh gréasáin na comhdhála agus glao ar choimisiúin amharclainne. Is comhpháirtíocht í an Chomhdháil idir Lárionad na Meán agus an Chultúir sna Náisiúin Bheaga in Ollscoil na Breataine Bige Theas, Theatr Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ealaín na Gaeltachta, Amharclann Gu Leòr, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Taibhdhearc na Gaillimhe.

Seisiúin tacaíochta eolais ar líonadh iarratais Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta

An bhfuil tú ag streachailt le foirm Iarratais Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta?
Ná bí !
Fág seo agus cláraigh linn don seisiún eolais seo atá mar thacaíocht duitse agus tú ag líonadh do fhoirm iarratais.
Dé Máirt, 19ú Deireadh Fómhair @7-8.30pm
Dé Céadaoin, 20ú Deireadh Fómhair @10 – 11.30am

Cuirtear fáilte roimh ealaíontóirí Gaeltachta, ag chuile staid dá gcleachtas gairmiúil, iarratas a dhéanamh ar an Scéim Sparánachta i mbliana.
Tugann sparánacht deis d’ealaíontóir am a chur ar leataobh le gné dá gcleachtas ealaíona a fhiosrú agus a fhorbairt, agus/nó le saothar faoi leith a fhorbairt. Tá an scéim dírithe orthu siúd atá ag saothrú mar ealaíontóirí ag chuile staid dá gcleachtas gairmiúil atá ina gcónaí sa Ghaeltacht.
Fáiltíonn muid roimh iarratais ó ealaíontóirí in aon mheán nó réimse ealaíona iarratas a dhéanamh, m.sh. scríbhneoirí, ceoltóirí, rinceoirí, fís-ealaíontóirí, aisteoirí & r.l.

Thig iarratas a íodlódáil anseo roimh ré, agus ceisteanna a chur ar an lá. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 1ú Samhain 2021.

Nuacht

7 hours ago
A ealaíontóirí Gaeltachta, an bhfuil suim agaibh sa cheardlann thíos? #Amharclannaíocht #Ealaín https://t.co/l9p0S0EAAN
11 hours ago
Seolfar taispeántas ealaíne Dath an Dóchais inniu in An Gailearaí Gaoth Dobhair.

The exhibition curated by Una Campbell, Anna Ní Mhaonaigh and the team at An Gailearaí, Gaoth Dobhair, will be launched by Anna Ní Ghallachair, Chairperson of the Board of @UdarasnaG today. https://t.co/9BIgBzkIkz
1 7

Tacaíocht atá ar fáil

Fógraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. trí scéim mhaoinithe bliantúla – Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta.
Tá Scéim Síol, a tacaíonn le tionscnaimh ar scála níos lú, tá an scéim seo oscailte d’iarratais i rith na bliana.
Tá eolas ar na scéimeanna ar fad ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíona.

Support Available

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa