About Ealain

Eolas Fúinn

Is ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht a cuireadh tús le hEalaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht idir Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta seirbhísí agus scéimeanna deontais ar fáil, a thacaíonn le forbairt eagraíochtaí ealaíona agus le healaíontóirí aonair.

Nuacht

1 day ago
SPRIOCDHÁTA 13/03 - €15,000 AR FÁIL 🎉

Tá Scéim na bhFéilte 2023 fógartha agus oscailte anois d’fhéilte ealaíona Gaeltachta atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge!

Fund available for new and existing festivals

Click here https://t.co/VPud7vbFDk now ! https://t.co/zSicjW8h3a
1 2
1 day ago
SPRIOCDHÁTA 13/03 - €15,000 AR FÁIL 🎉
Tá Scéim na bhFéilte 2023 fógartha agus oscailte anois d’fhéilte ealaíona Gaeltachta atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge!

Foirm Iarratas ar fáil ag: https://t.co/OF3IPCqRS9
1

Tacaíocht atá ar fáil

Fógraíonn Ealaín na Gaeltachta Teo. trí scéim mhaoinithe bliantúla – Scéim na bhFéilte, Scéim na bPríomhréimsí agus Scéim Sparánachta.
Tá Scéim Síol, a tacaíonn le tionscnaimh ar scála níos lú, tá an scéim seo oscailte d’iarratais i rith na bliana.
Tá eolas ar na scéimeanna ar fad ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíona.

Cláraigh do Nuachtlitir Ealaín na Gaeltachta anseo

Teagmháil tapa