About Ealain

About Us

Ealaín na Gaeltachta Teo. promotes the development of the contemporary and the traditional arts in the Gaeltacht and is a joint venture between Údarás na Gaeltachta and the Arts Council. Ealaín na Gaeltachta provides services and grant schemes that support the development of arts organisations and individual artists.

News

Scéim Nóta

Tá cothú agus cur chun cinn na healaíona i measc an óige sa Ghaeltacht ar cheann de na bearta atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022, Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, a sheol an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus [...]

1 hour ago
Táimid ag súil go mór leis an bhFéile Bheag Filíochta i mbliana... 8-10 Samhain i gCorca Dhuibhne. Aoí-fhilí den scoth, ceolchoirm ilmheánach, ceardlainn spreagúil agus níl ansin ach an tús... @artscouncil_ie @UdarasnaG #Ealaín https://t.co/5n9JTlK0JE https://t.co/Xyiv6qSDCm
1
1 day ago
Tá Scéim NÓTA oscailte anois: https://t.co/rKscqMxsjW Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha má tá aon cheist : 091 503100
2 2

Support Available

Ealaín na Gaeltachta Teo. offers three annual funding schemes – Scéim na bhFéilte (Festivals Scheme), Scéim na bPríomhréimsí (Funding Core Projects) and the Scéim Sparánachta (Bursary Scheme). Scéim Síol, which offers seed funding and support for smaller-scale initiatives, is open for applications year round. Information on all of the schemes is available from the Arts Facilitators.

Support Available

Keep up to date with the Ealaín na Gaeltachta Newsletter

Quick Contact