Nóta ó Bhord Stiúrtha Ealaín na Gaeltachta faoi ranganna iar scoile i nGaeltacht Chonamara

Beidh ranganna damhsa agus ceol uirlise de chuid an clár Cuisle ag tosú an seachtain dar tús 21ú Meán Fómhair. Tabhair faoi deara go bhfuil uasmhéid do seisear i chaon rang, mar sin tá spásanna teoranta. Le cinntiú nach mbeidh níos mó ná seisear sna ranganna, is gá do gach páiste clárú ar líne roimh ré. Ní ghlacfar le haon pháiste ar an lá nach bhfuil cláraithe.

De bharr go bhfuil riosca níos airde bainteach le ranganna amhránaíochta agus feadóige, tá muid ag fanacht le treoir níos soiléire i dtaca léis an cur chuige is fearr le tabhairt fúthu. Beidh breis eolais faoi na ranganna seo ar fáil go luath.

Seo thíos amchlár agus foirm cláraithe don bhliain 2020/2021 i gConamara. Tá Ealaín na Gaeltachta ag cloí leis na treoracha is déanaí ó na húdaráis sláinte phoiblí maidir leis an riosca a bhaineann leis víreas Covid-19 a laghdú sna himeachtaí a bhíonn ar siúl.

Le clárú do ranganna ar an gCeathrú Rua, is féidir teagmháil a dhéanamh le Tuismitheoirí na Gaeltachta ar 087 246 1685 nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig aisling@tuismitheoiri.ie.

Má tá aon cheist nó fiosraithe maidir leis an méid thuas ag teastáil, déan teagmháil le ealain@udaras.ie nó 091-503100.

Moltar go bhfuil an páiste  ar a laghad 6 bliana d’aois  sula ndéantar iad a chlárú do na ranganna.

Gliogáil thíos le clárú le haghaidh ranganna sa ceantar sin.