Tá Ealaín na Gaeltachta anseo chun tacú libhse, an pobal ealaíona, le linn tréimhse COVID-19

Tá foireann Ealaín na Gaeltachta go fóill i mbun oibre agus ar fáil trí ríomhphost nó ar an fón. Tá Ealaín na Gaeltachta ar fáil chun réimse tacaíochtaí agus comhairle a chur ar fáil chun an tionchar a bheidh ag an Chorónvíreas /Covid-19 a mhaolú chomh maith agus is féidir.

An chomhairle is mó atá á chur ar fáil ná monatóireacht leanúnach agus ghéarchúiseach a dhéanamh ar an treoir atá á eisiúint ag na hÚdaráis Sláinte Poiblí go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta chomh maith le Ranna Rialtais ábhartha. Is féidir an chomhairle is suas chun dáta maidir le Covid-19 a fháil ag na nascanna seo leanas:
• World Health Organization (WHO)
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
• Lárionad Faire um Chosaint Sláinte(HPSC)
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE)
• An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta
• An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
• Na Coimisinéirí Ioncaim

Tá nasc chuig an Leabhrán Eolais don Phobal le seo. 

Tá plean tacaíochta agus eolais eisithe ag Údarás na Gaeltachta chun tacú le Pobal agus Gnóthaí na Gaeltachta le linn na tréimhse rabhaidh seo faoi COVID-19. 

Má tá ceist agat ná bíodh drogall teagmháil a dhéanamh linn. Tá eolas teagmhála dhíreach ar fáil anseo.