Seisiún Eolais

Seisiún Eolais

Beidh Seisiún Eolais a reáchtáil ag Ealaín na Gaeltachta ar an 23 Eanáir ar Pháirc Ghnó sna Forbacha:

Tá sé bunaithe ar an dá ghné a leanas:

  1. Eolas faoi scéimeanna maoinaithe an Chomhairle Ealaíon
  2. Ceardlann ar Forbairt Lucht Féachana

Téigh i dtéagmháil le Muireann Ní Dhroighnéain le  haghaidh thuilleadh eolais.

m.nidhroighneain@udaras.ie/091 503220