Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019

Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019

Iarratais á lorg don scéim seo a leanas:

Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019

 

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí agus eagraíochtaí pobail ar mhian  leo clár sna healaíona dúchasacha a fhorbairt i measc an aos óg.

Tá sé i gceist go mbeidh an scéim seo ag freastal ar cheantracha Gaeltachta nach bhfuil scéim nó eagraíocht ag láimhseáil a leithéid do scéim nó clár sna healaíona dúchasach cheanna féin.

Spriocdháta: 23 Lúnasa 2019

Déan teagmháil leis an gcomhordaitheoir sna hEalaíona Dúchasacha don Óige chun breis eolais agus foirm iarratais a fháil:

Elaine Scahill,

Comhordaitheoir sna hEalaíona dúchasach don Óige

e.scahill@udaras.ie nó 091-503100.

**Tá an scéim seo a láimhseáil ag Ealaín na Gaeltachta faoin gClár sna hEalaíona Dúchasach don Óige atá á maoiniú ag An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoin Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.**