Oifigeach Cumarsáide Gaeilge

 

Galway 2020 logo - vacancy

Folúntas: Oifigeach Cumarsáide Gaeilge

Tá Gaillimh 2020 ag lorg Oifigeach Cumarsáide Gaeilge le clár leathan Gaeilge a chur chun cinn, a dhéanfaidh forbairt ar úsáid agus ar
fheiceálacht na Gaeilge in Gaillimh 2020 agus feidhmiú mar Oifigeach Meáin do
Ghaillimh 2020 leis na meáin Ghaeilge, eagraíochtaí agus pobail na Gaeilge.

Faigh tuilleadh sonraí faoina freagrachtaí a bheidh ort agus na scileanna agus taithí atá de dhíth anseo.

Déan iarratas trí CV agus litir chumhdaigh. Ní mór d’iarrthóirí soiléiriú a thabhairt
sa litir chumhdaigh go bhfuil an taithí agus na scileanna cuí acu do riachtanais an
phoist seo.
Déanfar freastal ar agallamh ar chostas an iarratasóra.
Ní mór iontrálacha a sheoladh chuig info@galway2020.ie i dtosach báire.

Spriocdháta d’Iontrálacha: Dé hAoine, 18 Eanáir 2019.
Tuarastal an Phoist: €30,000 go €35,000 ag brath ar thaithí.

Faigh na sonraí poist anseo: https://galway2020.ie/ga/