Oíche Chultúir sa Ghaeltacht 2021

Oíche Chultúir sa Ghaeltacht

Is ócáid náisiúnta bhliantúil í an Oíche Chultúir a thugann ardán do shaol cultúrtha na tíre seo agus a thugann deis faoi leith do shaoránaigh na tíre a bheith páirteach in imeachtaí cultúrtha, ealaíona, agus oidhreachta, saor in aisce.

Beidh Oíche Chultúir na bliana seo ar siúl Dé hAoine 17ú Meán Fómhair 2021. Beidh an tráthnóna bunaithe ar mheascán d’imeachtaí beo a chloíonn le rialacha Scaradh Sóisialta nó imeachtaí ar líne.

Don dara bliain déag a as a cheile tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag déanamh comhordú ar imeachtaí Oíche Chultúir sa Gaeltachta agus chuige sin tá muid ag lorg iarratais ó dhaoine aonair nó ó ghrúpaí ar mian leo imeacht a eagrú a bheas mar chuid d’Oíche Chultúir sa Ghaeltacht 2021. Fáiltíonn muid roimh iarratas a bhfuil an óige bainteach leis nó a thugann deis don óige ceiliúradh a dhéanamh ar a gcultúr.

*Tabharfar tús áite do ghrúpaí/daoine aonair a dhéanann ceangal agus co-oibriú le grúpaí eile le sraith imeachtaí a reáchtáil.

Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine 02 Iúil 2021

Foirm Iarratais anseo. Tá breis eolais le fáil ó hÁisitheoirí Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta (Teo).