Folúntas: Oifigeach Forbartha Drámaíochta don Óige

Tá Ealaín na Gaeltachta ag lorg Oifigeach Forbartha Drámaíochta don Óige ar chonradh bliana. Beidh an té a cheapfar ag tacú le clár píolótach drámaíochta don óige sa Ghaeltacht a fhorbairt agus chuir i bhfeidhm.
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis na tréithe, an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas:
– Taithí leathan agus praiticiúil in earnáil na drámaíochta.
– Taithí i gcláir forbartha don óige a chur i bhfeidhm.
– Saineolas ar dhea chleachtas agus polasaithe ábhartha i réimse na healaíona don óige.
– Taithí le riaradh agus reáchtáil tograí.
– Líofacht Ghaeilge labhartha agus cruinneas Gaeilge scríofa
– Sár scileanna cumarsáide agus idirphearsanta.
– Ábalta feidhmiú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
– Taithí riaracháin agus ard chumas eagrúcháin.
– Sár scileanna bainistiú ama idir tosaíochta oibre a mheas agus spriocanna oibre a bhaint amach.

Cuirfear spás oibre ar fáil don té a cheapfar in oifig de chuid Údarás na Gaeltachta is oiriúnaí don iarrthóir. Beidh gá taisteal mar chuid den ról agus beidh ceadúnas tiomána iomlán glan agus modh iompar riachtanach. Beidh an conradh ar feadh tréimhse bliana agus íocfar scála tuarastal idir €30,000 agus €35,000 sa bhliain ag brath ar cháilíochtaí agus taithí.

Cuirfear painéal le chéile ó na hagallaimh seo, ina bhfuil féidearthacht go líonfar aon fholúntas a d’fhéadfadh a bheith ann taobh istigh de thréimhse bliana.

Tá sonraí poist ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Ealaín (na Gaeltachta) Teo., R-phost: m.fearraigh@udaras.ie Teil.: (074) 9560100

Seol iarratas mar aon le CV, chuig: Feidhmeannach Forbartha na nEalaíon, Údarás na Gaeltachta, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall roimh 4.00 i.n ar an Aoine 22 Aibreán 2022. Tá breis eolais agus sonraí poist ar fáil ach teagmháil a dhéanamh. Teil: (074) 95 60100 nó R-phost: m.fearraigh@udaras.ie