Festival funding, Scéim Cothú (for arts organistions) and Scéim Síol (for small arts projects/events).

Applications for the following are now opened:

Scéim Cothú 2021
A funding scheme for arts organistions, venue based that deliver an arts programme in the Gaeltachta throughout the year.
Deadline: Monday. 8 March 2021

Arts Festival Funding 2021
We welcome applications from groups that wish to provide/develop an arts festival in the Gaeltacht.
Deadline: Monday. 8 March 2021

Scéim Síol
Offers seed funding and support for smaller-scale initiatives, is open for applications year round..Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt. (m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí beaga, féilte beaga ealaíona, srl).
Spriocdháta leanúnach

Information on all of the schemes is available here or from the Arts Facilitators.