Tá ríméad ar Ealaín na Gaeltachta go bhfuil deis acu, tríd an chlár Cuisle, cur leis na deiseanna atá ann d’óige Gaeltacht Chonamara. Tá painéal ealaíontóirí ag obair le Ealaín na Gaeltachta le ranganna sa gceoil traidisiúnta, na healaíon béil, damhsa agus amhránaíochta ar na sean nós a chuir chun cinn i rith agus i ndiaidh am scoile.

Cuireann Ealaín na Gaeltachta fáilte roimh scoileann teagmháil a dhéanamh linn más mian leo leas a bhaint as an gclár chun ranganna sna healaíona dúchasacha a chuir ar fáil don scoil bhliain 2020-2021.

Más spéis le haon eagraíocht, coiste nó grúpa pobail breis eolais a fháil faoi chlár iar scoile ina cheantair laistigh de Ghaeltacht Chonamara agus Árainn, déan teagmháil linn.

Fógrófar clár ama iar scoile don scoil bhliain 2020-2021 ar an leathanach seo ag tús mí Meán Fómhair, ach idir an dá linn, fáiltíonn Ealaín na Gaeltacht roimh léiriú spéise ó ealaíontóirí ar mhian leo a bheith ar an bpainéal teagascóirí ach teagmháil a dhéanamh linn ar 091-503100 nó déan teagmháil linn ag ealain@udaras.ie le breis eolais agus le clárú.